Gull-Britt Margareta Holm
Född:    1946-06-21
Avliden: 2009-09-16
Falköping, S:t Olofs kyrkogård Kv 43:5325
Falköping kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Falköping
Huvudinskription

Holm


Gull-Britt
1946 - 2009

Mediagruppenlss Falkoping 2024-02-16

Gravsten id #561322