Karl August Pettersson
Född:    1878-04-17
Avliden: 1957-07-22
Hovdestalunds kyrkogård Kv. 01 23:052
Västerås kommun, Västmanlands län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Övriga personer (3)
Johanna Vilhelmina Pettersson
Född 1879-08-09 avliden 1965-02-07
Anna-Brita Hansson
Född 1917-05-18 avliden 1970-09-05
Per Håkan Hansson
Född 1943-02-22 avliden 1995-04-17
Huvudinskription

LOKFÖRARE
AUG. PETTERSSONS
FAMILJEGRAV


ANNA-BRITA HANSSON
  18.5 1917     5.9 1970
SONEN
Per Håkan
  22.2 1943
  17.4 1995

Ulla Göthe 2024-02-16

Gravsten id #561321