Martin Kjell Martinsson
Född:    1944-10-26
Avliden: 2009-05-27
Falköping, S:t Olofs kyrkogård Kv 43:5323-5324
Falköping kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Falköping
Huvudinskription

Kjell Martinsson
  1944   2009

Mediagruppenlss Falkoping 2024-02-16

Gravsten id #561320