Christina Inger Maria
Född:    1955-01-24
Avliden: 2009-01-14
Falköping, S:t Olofs kyrkogård Kv 43:5322
Falköping kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Falköping
Huvudinskription

Christina
Ingemarsson
  1955   2009

Mediagruppenlss Falkoping 2024-02-16

Gravsten id #561319