Folke Ingvar Emanuel Johnsson
Född:    1921-06-10
Avliden: 2008-11-08
Falköping, S:t Olofs kyrkogård Kv 43:5319-5320
Falköping kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Falköping
Övriga personer (1)
Margit Hilda Karolina Johnsson
Född 1928-07-28 avliden 2011-12-16
Huvudinskription

Johnsson


Folke         Margit
  10/6 1921    28/7 1928
  8/11 2008    16/12 2011

Mediagruppenlss Falkoping 2024-02-16

Gravsten id #561317