Aina Andersson
Född:    1907-08-20
Avliden: 1961-03-26
Skogskyrkogården 24S:44755
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Pierre Nilsson 2024-02-16

Gravsten id #561314