Viola Sunden
Född:    1903-10-29
Avliden: 1961-05-01
Skogskyrkogården 24S:44758
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Pierre Nilsson 2024-02-16

Gravsten id #561313