Arthur Adamsson
Född:    1886-11-10
Avliden: 1961-03-18
Skogskyrkogården 24S:44774
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Pierre Nilsson 2024-02-15

Gravsten id #561306