Karin Kristina Engström
Född:    1905-05-31
Avliden: 1984-02-26
Hovdestalunds kyrkogård Kv. 01 16:184
Västerås kommun, Västmanlands län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Övriga personer (3)
Bror Ture Engström
Född 1907-06-24 avliden 1997-05-20
Ture Kenneth Engström
Född 1938-10-08 avliden 2008-01-18
Maj-Britt Karin Margareta Johansson
Född 1928-10-08 avliden 2018-12-12
Huvudinskription

KARIN ENGSTRÖM
  31.5.1905     26.2.1984
MAKEN TURE
  24.6.1907     20.5.1997

Ulla Göthe 2024-02-15

Gravsten id #561259