Astrid Viktoria Brofeldt
Född:    1907-11-27
Avliden: 1986-09-28
Hovdestalunds kyrkogård Kv. 01 16:176
Västerås kommun, Västmanlands län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Övriga personer (1)
Bror Alvar Brofeldt
Född 1904-06-24 avliden 1997-03-28
Huvudinskription

BROFELDT
ASTRID
  1907     1986
ALVAR
  1904     1997

Noteringar

Gravrätten har återgått.

Ulla Göthe 2024-02-15

Gravsten id #561258