Stig Malkolm Andersson
Född:    1912-03-28
Avliden: 1987-03-18
Hovdestalunds kyrkogård Kv. 01 16:165
Västerås kommun, Västmanlands län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Övriga personer (1)
Kerstin Maria Andersson
Född 1916-09-10 avliden 2006-03-05
Huvudinskription

STIG
ANDERSSON
  1912     1987
MAKAN
KERSTIN
  1916     2006

Ulla Göthe 2024-02-15

Gravsten id #561252