Katarina Helena Andersson
Född:    1910-06-16
Avliden: 1986-09-20
Hovdestalunds kyrkogård Kv. 01 16:171
Västerås kommun, Västmanlands län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Övriga personer (1)
Erland Valdemar Andersson
Född 1911-04-18 avliden 1993-02-17
Huvudinskription

HÄR VILAR
KATARINA
ANDERSSON
  1910     1986
MAKEN
ERLAND
  1911     1993


SAKNAD

Noteringar

Nedlagd sten.

Ulla Göthe 2024-02-15

Gravsten id #561251