Edit Constansia Emilia Andersson
Född:    1904-05-29
Avliden: 1945-04-15
Hovdestalunds kyrkogård Kv. 01 16:177
Västerås kommun, Västmanlands län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Övriga personer (1)
Emma Olsson
Född - avliden -
Huvudinskription

EDIT ANDERSSON
  1904    1945
EMMA OLSSON

Ulla Göthe 2024-02-15

Gravsten id #561250