Torsten Malmberg
Född:    1923-07-05
Avliden: 2003-02-12
Lunds norra kyrkogård Kvarter 16 Grav 24/1-4
Lund kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Lund
Övriga personer (1)
Aimée Birgit Malmberg Magnussen
Född 1924-12-09 avliden 2018-04-12
Huvudinskription

PROFESSOR
TORSTEN MALMBERG
  5.7 1923   12.2 2003
AIMÉE MALMBERG
  9.12 1924   12.4 2018

2024-02-15 Registrerare Maths Jesperson, inventerare Maths Jesperson 2023-08-22

Gravsten id #561248