Albert Victor Bäcklund
Född:    1845-01-11
Avliden: 1922-02-23
Lunds norra kyrkogård Kvarter 17
Lund kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Lund
Huvudinskription

PROFESSOR
ALBERT VICTOR BÄCKLUND
FÖDD I VÄSBY 11/1 1845
DÖD I LUND 23/2 1922

Noteringar

Återlämnad grav. Stående gravsten på foto i Wikipedia 2009.

2024-02-13 Registrerare Maths Jesperson, inventerare Maths Jesperson 2023-08-22

Gravsten id #561099