Karin Elna Jansson
Född:    1952-09-26
Avliden: 2007-08-31
Bergviks kyrkogård Kv U : 2105
Söderhamn kommun, Gävleborgs län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Söderala pastorat
2024-02-12 Registrerare Peter Johansson, inventerare Peter Johansson Söderhamns släktforskningsförening

Gravsten id #561098