Sven Edvin Dillman
Född:    1891-10-26
Avliden: 1976-02-24
Bergviks kyrkogård Kv 1 : 112
Söderhamn kommun, Gävleborgs län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Söderala pastorat
Övriga personer (1)
Anna Helena Dillman
Född 1893-01-23 avliden: 1977-11-28
Peter Johansson 2024-02-12

Gravsten id #561087