Erik Vilhelm Johansson
Född:    1909-05-02
Avliden: 1976-03-10
Bergviks kyrkogård Kv 1 : 114
Söderhamn kommun, Gävleborgs län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Söderala pastorat
Peter Johansson 2024-02-12

Gravsten id #561086