Börje Thomas Fyhr
Född:    1946-02-24
Avliden: 2015-01-22
Falköping, S:t Olofs kyrkogård Kv 42:5242-5243
Falköping kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Falköping
Huvudinskription

Fhyr
Thomas
  1946   2015

Mediagruppenlss Falkoping 2024-02-12

Gravsten id #561066