Astrid Gunborg Viola Johansson
Född:    1916-03-22
Avliden: 2013-08-30
Falköping, S:t Olofs kyrkogård Kv 42:5239
Falköping kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Falköping
Huvudinskription

Johansson
Viola
1916 - 2013

Mediagruppenlss Falkoping 2024-02-12

Gravsten id #561063