Gerda Ingeborg Broman
Född:    1921-03-01
Avliden: 2013-03-12
Falköping, S:t Olofs kyrkogård Kv 42:5237
Falköping kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Falköping
Huvudinskription

Vår älskade


Gerda Broman
1921 - 2013


Du var ett lån vi alltid minns
Något underbart, som ej
längre finns.

Mediagruppenlss Falkoping 2024-02-12

Gravsten id #561061