Kally Nina Gun-Britt Nilsson
Född:    1919-12-06
Avliden: 1984-08-05
Hovdestalunds kyrkogård Kv. 01 16:076
Västerås kommun, Västmanlands län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Övriga personer (1)
Per Wilhelm Nilsson
Född 1913-02-05 avliden: 2003-09-11
Huvudinskription

VILORUM FÖR
GUN-BRITT
NILSSON
  1919     1984
WILHELM
  1913     2003

Ulla Göthe 2024-02-12

Gravsten id #561059