Tage Ossian Brorson Hedlund
Född:    1925-07-03
Avliden: 1986-11-22
Hovdestalunds kyrkogård Kv. 01 16:081
Västerås kommun, Västmanlands län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Huvudinskription

TAGE
HEDLUND
  1925     1986

Ulla Göthe 2024-02-12

Gravsten id #561057