Erik Holger Andersson
Född:    1924-05-18
Avliden: 1987-10-06
Hovdestalunds kyrkogård Kv. 01 16:078
Västerås kommun, Västmanlands län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Övriga personer (1)
Maud Eva Linnéa Andersson
Född 1927-12-24 avliden 2004-11-07
Huvudinskription

ERIK
ANDERSSON
  1924     1987
MAKAN
MAUD
   1927     2004 

Ulla Göthe 2024-02-12

Gravsten id #561054