Ola Hansson
Född:    1860-11-12
Avliden: 1925-09-26
Lunds norra kyrkogård Kvarter 12 Grav 67/1-2
Lund kommun, Skåne län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Lund
Huvudinskription

OLA HANSSON

2024-02-12 Registrerare Maths Jesperson, inventerare Maths Jesperson 2023-08-22

Gravsten id #561051