Jöns Andersson
Född:    1808-06-14
Avliden: 1894-11-18
Tåssjö kyrkogård z0003
Ängelholm kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Munka Ljungby församling
Övriga personer (1)
Ingar Persdotter
Född 1809-08-26 avliden 1888-08-14
Jessica Klingvall 2023-11-27

Gravsten id #554971