Per Nilsson
Född:    1830-11-25
Avliden: 1903-08-22
Tåssjö kyrkogård z0002
Ängelholm kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Munka Ljungby församling
Övriga personer (1)
Brita Nilsson
Född 1835 avliden 1891
Jessica Klingvall 2023-11-27

Gravsten id #554969