Per Persson
Född:    1812-01-05
Avliden: 1892-09-27
Tåssjö kyrkogård z0005
Ängelholm kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Munka Ljungby församling
Övriga personer (1)
Kristina Persson
Född 1816-04-12 avliden 1888-06-24
Jessica Klingvall 2023-11-27

Gravsten id #554966