Sven Larsson
Född:    1825-04-11
Avliden: 1906-01-09
Tåssjö kyrkogård z0007
Ängelholm kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Munka Ljungby församling
Övriga personer (1)
Johanna Larsson
Född 1826-04-24 avliden 1906-12-04
Jessica Klingvall 2023-11-27

Gravsten id #554964