Friedrich Smetana
Född:    1909-11-02
Avliden: 1991-08-04
Tåssjö kyrkogård z0018
Ängelholm kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Munka Ljungby församling
Övriga personer (1)
Ruth Smetana
Född 1907-11-03 avliden 1991-11-25
Jessica Klingvall 2023-11-27

Gravsten id #554960