Hilda Nilsson
Född:    1871
Avliden: 1961
Tåssjö kyrkogård z0020
Ängelholm kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Munka Ljungby församling
Jessica Klingvall 2023-11-27

Gravsten id #554959