Axel Hamngren
Född:    1882-01-01
Avliden: 1971-02-03
Skogskyrkogården 17K:28359
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Pierre Nilsson 2023-11-22

Gravsten id #554634