Julia Heldring
Född:    1881-12-27
Avliden: 1971-02-11
Skogskyrkogården 17K:28354
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Pierre Nilsson 2023-11-22

Gravsten id #554632