ALBERT Friedrich Weber
Född:    1884-02-21
Avliden: 1922-01-15
Åkerbräckans kyrkogård 2
Lysekil kommun, Västra Götalands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Lysekils pastorat
Övriga personer (1)
Anna Dorothea EVELINA Weber Johansson
Född 1882-07-13 avliden 1963-05-25
Huvudinskription

 ✝    A. WEBER    
   FAMILJEGRAV


Även en inskription på gravens södra långsida ut mot vägen: A. WEBERs
                    FAMILJEGRAV
Graven omgiven av 20 cm bred granitram.
Foto finns.

Noteringar

Kista 1922 och urna 1963.

Kjell Weber 2023-11-22

Gravsten id #554629