Vanessa Saren Lundahl
Född:    1985
Avliden: 2021
Börstils kyrkogård Kv7:441
Östhammar kommun, Uppsala län
Karta
Förvaltning: Frösåkers församling
Huvudinskription

Vanessa


Saren Lundahl


Vi älskar dig


 

Tommy Segerbäck 2023-11-21

Gravsten id #554557