Jakob Mannesson
Född:    1855-11-14
Avliden: 1915-09-07
Farstorps nya kyrkogård FN V 1,2
Hässleholm kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Bjärnums pastorat
Övriga personer (1)
Truen Mannesson Svensdotter
Född 1858-04-07 avliden 1939-07-10
Huvudinskription

Lantbrukaren


Jakob Mannesson


Fredskog


  14.11.1855    7.9.1915


Hustrun


Truen Mannesson


  7.4.1858    10.7.1939

Lena Fransson 2023-03-18

Gravsten id #529690