Per Olsson
Född:    1851-05-14
Avliden: 1920-10-16
Farstorps nya kyrkogård FN V 4,5
Hässleholm kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Bjärnums pastorat
Övriga personer (1)
Nilla Olsson Bengtsson
Född 1860-10-19 avliden: 1929-12
Huvudinskription

Hemmansegaren


Per Olsson


  1851    1920


Hustrun


Nilla Olsson


  1860    1929


N Fredskog

Lena Fransson 2023-03-18

Gravsten id #529689