Maria Greta Eriksson
Född:    1870-02-17
Avliden: 1947-09-27
Hovdestalunds kyrkogård Kv. 02 17:010
Västerås kommun, Västmanlands län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Övriga personer (2)
Alice Margareta Fredriksson
Född 1915-04-16 avliden 1993-01-02
Helmer Emanuel Fredriksson
Född 1908-08-10 avliden 2002-01-14
Huvudinskription

MARIA ERIKSSON
  1870     1947
ALICE FREDRIKSSON
  1915     1993

Ulla Göthe 2023-02-03

Gravsten id #527770