Ida Maria Håkansson
Född:    1872-12-05
Avliden: 1956-04-15
Dänningelanda kyrkogård
Växjö kommun, Kronobergs län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Växjö
Noteringar

Sparad sten. Foto 20130823

Tage Karlsson 2023-01-25

Gravsten id #527167