Birgit Wall
Född:    1923-09-05
Avliden: 1972-04-14
Skogskyrkogården 40S:48188
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Pierre Nilsson 2022-11-24

Gravsten id #523529