Sven Svensson
Född:    1927
Avliden: 2017
Badelunda kyrkogård Kv. 03:038
Västerås kommun, Västmanlands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Övriga personer (1)
Mary Svensson
Född 1929 avliden 2019
Huvudinskription

SVENSSON
SVEN     MARY
1927     1929
2017     2019

Ulla Göthe 2019-07-29

Gravsten id #406844