Ove Nygren
Född:    1938-04-21
Avliden: 2018-01-27
Badelunda kyrkogård Kv. 03:938-AG
Västerås kommun, Västmanlands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Huvudinskription

OVE
NYGREN
21.4  1938
27.1  2018

Ulla Göthe 2019-07-29

Gravsten id #406843