Åke Haglund
Född:    1936-04-16
Avliden: 2018-07-08
Badelunda kyrkogård Kv. 03:936-AG
Västerås kommun, Västmanlands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Övriga personer (1)
Ann-Marie Riis-Haglund
Född 1934-11-29 avliden 2018-01-22
Huvudinskription

ÅKE HAGLUND
16.4. 1936   8.7. 2018
Till minne av makan
ANN-MARIE
RIIS-HAGLUND
29.11. 1934   22.1. 2018

Ulla Göthe 2019-07-29

Gravsten id #406842