Anitha Karlsten
Född:    1940-06-26
Avliden: 2017-08-02
Badelunda kyrkogård Kv. 03:100
Västerås kommun, Västmanlands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Huvudinskription

Anitha Karlsten
26.6 1940   2.8 2017

Ulla Göthe 2019-07-29

Gravsten id #406839