Hans Lindgren
Född:    1953-05-29
Avliden: 2017-04-16
Badelunda kyrkogård Kv. 04:224
Västerås kommun, Västmanlands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Huvudinskription

Hans Lindgren
29/5 1953 - 16/4 2017

Ulla Göthe 2019-07-29

Gravsten id #406838