Sune Flink
Född:    1931
Avliden: 2018
Badelunda kyrkogård Kv. 04:420
Västerås kommun, Västmanlands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Huvudinskription

SUNE FLINK
1931   2018

Ulla Göthe 2019-07-29

Gravsten id #406837