Karl-Ivar Olofsson
Född:    1943-12-03
Avliden: 2018-01-20
Badelunda kyrkogård Kv. 04:426
Västerås kommun, Västmanlands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Övriga personer (1)
Inger Olofsson
Född 1944-07-17 avliden 2017-12-29
Huvudinskription

Karl-Ivar Olofsson
3/12 1943   20/1 2018
Makan Inger
17/7 1944   29/12 2017

Älskade  Saknade

Ulla Göthe 2019-07-29

Gravsten id #406836