Thea Lindahl
Född:    2002
Avliden: 2017
Badelunda kyrkogård Kv. 04:126
Västerås kommun, Västmanlands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Huvudinskription

Vår Älskade
Thea Lindahl
2002 - 2017
Du fattas oss

Ulla Göthe 2019-07-29

Gravsten id #406834