Kjell Hansson
Född:    1929-03-05
Avliden: 2018-05-10
Badelunda kyrkogård Kv. 05:045
Västerås kommun, Västmanlands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Huvudinskription

Vår älskade
Kjell Hansson
5.3 1929   10.5 2018

Ulla Göthe 2019-07-29

Gravsten id #406833