Sven-Olof Blomster
Född:    1931
Avliden: 2018
Badelunda kyrkogård Kv. 05:005
Västerås kommun, Västmanlands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Västerås
Huvudinskription

Blomster
Sven-Olof
1931
2018

Ulla Göthe 2019-07-29

Gravsten id #406832